Prijave za NAKLAD / RAZKLAD pošiljk

Book an appointment for delivery or collection

ZAHTEVA ZA DOSTAVO-PREVZEM / PICKUP REQUEST

Izpolni obrazec / Fill out the form

S tukaj oddano rezervacijo voznik dobi prednost na okencu, tako da se čas nakladanja/razkladanja skrajša na minimum.

Prosimo, da svoje podatke vnesete čim bolj popolno, da boste lahko čim bolj učinkovito naložili/razložili blago.

Obrazec je treba izpolniti za vsako tovorno vozilo.

Obrazec mora biti potrjen 12h prej.

By making a reservation here, the driver gets priority at the counter, so that the loading/unloading time is reduced to a minimum.

Please enter your information as completely as possible so that you can load/unload the goods as efficiently as possible.

The form must be completed for each truck.

The form must be confirmed 12 hours in advance.